Continuous Form atau biasa disebut Kertas Komputer merupakan jenis kertas yang tersambung atau berkesinambungan atau berkelanjutan (sheet) dengan memiliki lubang-lubang pemisah diatara per lembaran kertas yang memanjang sehingga dapat dengan mudah dipisahkan antara lembaran kertas demi kertas